โลโก โรงเรียนสอนเครื่องสียงรถยนต์
โทรติดต่อได้ที่ 02-748-2734, 063-6154196 ss-caraudioschool@hotmail.com    
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระเบียบการ
การลงทะเบียน
อัลปั้มรูปภาพ
รูปภาพการเรียนการสอน
ผลงานของร้านศิษย์เก่า
แผนที่ตั้งโรงเรียน
ติดตามข่าวสารในเฟสบุค
ระเบียบการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร - ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
- รับทั้งเพศชายและหญิง
- พื้นฐานความรู้เดิมไม่จำกัด
หลักฐานการรับสมัคร - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- หรือบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
การจำหน่าย - เมื่อเรียนจบหลักสูตร
- เมื่อลาออก
- เมื่อเสียชีวิต
- เมื่อทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างร้ายแรง ดังนี้
    - เสพยาเสพติดหรือของมึนเมา
    - ลักทรัพย์สินของผู้อื่น
    - ก่อการทะเลาะวิวาท
วิชาที่สอน - หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรของโรงเรียนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรช่างแอร์ ฟิล์ม และกันขโมย (เป็นหลักสูตรพิเศษ)
ชั้นเรียน - ชั้นต้น ถึง ชั้นประกอบอาชีพได้
เวลาเรียน - สอนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือจนกว่าภาคปฎิบัติแล้วเสร็จ
ตลอดหลักสูตรใช้เวลาศึกษาจนกว่าจะประกอบอาชีพได้
(สอนทั้งรอบปกติ จันทร์ - ศุกร์ และรอบเสาร์ - อาทิตย์)
การแต่งกาย แต่งกาย กางเกงขายาว สุภาพ
ค่าธรรมเนียมการเรียน การลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว 38,000 บาท (สอนจนจบหลักสูตร)
ที่พักอาศัยระหว่างเรียน มีหอพักราคาถูกอยู่ใกล้โรงเรียน
หลักสูตรวิชาช่างติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ (แห่งแรกในประเทศไทย)
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่ กร.203/2538
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่ สส.0001/2543
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่ กร.192/2555
ลงทะเบียน ติดต่อ 02-7482734 , 063-6154196

Copyright © 2013 Samutsongkhran & Bangkok Car Audio School Design By Black Devil Sound